Produkt- og bransjekompetanse

Våre ansatte innehar høy kompetanse på våre produkter, og sørger for at du som kunde får de råd og tips du trenger!

Fornøyde kunder

Vi tror at den beste markedsføringen er fornøyde kunder. Nettopp derfor er kundens ønsker i fokus, uavhengig av type arbeid som skal utføres.

Kvalitetsbevisst

Siden selskapets oppstart har kvalitet vært en av våre fokusområder. Vi vet at kvalitet skaper trygghet. Vi sørger for at våre produkter til en hver tid lever opp til dagens standard og krav.

Hvem er vi?

Om oss

Søylen BSK AS ble formelt stiftet 1. januar 2022 med seks takstmenn som likeverdige eiere.

Per 2024 sysselsettes helt eller delvis 5-13 takstmenn / takstfullmektige gjennom selskapet.

Av de tre klassiske søylene er det den joniske søylen som symboliserer kunnskapen.

Søylen BSK setter kunnskap høyt og har derfor valgt denne søylen til vår logo.

(BSK er forkortelse for bygningssakkyndig. Tittelen er forbundet med avhendingsloven med forskrifter)

I vårt arbeid skal vi bidra med kunnskap og vil forholde oss til konkrete referanser.

«Synsing» er ikke noe for oss. Ved vurdering av leveranser og utførelse vil vi alltid sette dette opp mot aktuelle referanser. Dette kan være kontrakter, avtaler, bransjenormer eller lovverk. Det er viktig for oss å opptre uavhengig og redelig, uavhengig av hvem som er oppdragsgiver.

Vi i Søylen BSK har bakgrunn som byggmestere, ingeniører, håndverkere og takstøkonomer.

Vår styrke ligger i vår felles, samlede erfaring og kunnskap innen bygg og takseringsfaget. Vi legger stor vekt på erfaringsutveksling og regelmessig oppgradering av kompetanse. Bransjen er i stadig endring med nye teknikker, krav og retningslinjer. Vi tar mål av oss å ligge i forkant av dette.

Våre tjenester kan deles i to kategorier:

  • Befaring av nybygg og taksering. Dette innebefatter bl.a. bistand i forbindelse med entreprenørbefaring, forhåndsbefaring, overtagelse og ettårsbefaringer av nye boliger
  • Tilstand av eksisterende bygningsmasse. Dette omhandler i hovedsak taksering, tilstandsvurdering, skjønn, reklamasjoner og tvister.

Ta kontakt for en hyggelig prat!

Morten Kristiansen

Daglig leder/regnskap\prosjekt koordinering.

Raymond Pettersen

Bygningssakkyndig/tømrer

Reidar Ellingsen

Bygningssakkyndig/Byggmester

Inge Ulekleiv

Tømrer - Ingeniør - Bygningssakkyndig

Harald Andersson Tveiten

Bygningssakkyndig

Rune Johansen

Takstøkonom /Bygningssakkyndig

 

 

Din lokale takstmann

Vi skal være ditt naturlige valg for å dekke etterspørselen etter en takstmann

Tjenester

Takster for verdi og lån

En verditakst er en beregning av bygningens/boligens verdi slik den fremstår på befaringsdagen. Rapporten inneholder en beskrivelse av takstobjektet, arealet, samt beregning av markedsverdi og låneverdi.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport inneholder en detaljert beskrivelse av bygningens/boligens vedlikeholdsmessige status. Bygningsdelenes tilstand angis i grader av svekkelse. En tilstandsrapport kan om ønskelig integreres i en verditakst. 

Boligsalgsrapport

En boligsalgsrapport er i prinsippet bygget opp som en tilstandsrapport. Forskjellen ligger i at det i en boligsalgsrapport blir lagt spesiell vekt på å beskrive forhold som er særlig relevante i forbindelse med eierskifte

Næringstakst

Verditakst for et næringsbygg eller for en næringsseksjon er en beregning av markedsverdien på tidspunkt for befaring. Verdien er basert på eiendommens beliggenhet og eksponering, vedlikeholdsmessig status, og mulig alternativt bruk.

Tomtetakst

Ved taksering av tomter tas hensyn til beliggenhet og tomteareal kombinert med reguleringsbestemmelser for eiendommen. Bestemmelsene gir informasjon om hva og hvor mye tomten kan bebygges med.

Skadetakst

En skadetakst inneholder detaljert beskrivelse av en skade på bygning eller del av bygning, kombinert med utarbeidelse av kostnadsoverslag for utbedring

Forhåndstakst

 En forhåndstakst beskriver verdien på den aktuelle eiendommen på et valgt fremtidig tidspunkt etter en bestemt endring av eiendommen. Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning.

Reklamasjonstakst

Reklamasjon kan være aktuell enten ved kjøp av bruktbolig, kjøp/oppføring av ny bolig, eller ved utført arbeid på en bolig/bygning. Vi  hjelper deg å avgjøre om den gitte skade er en skade som dekkes av eierskifteforsikringen.

Arealoppmåling

Ved kjøp, salg og utleie av bolig og næringslokaler er korrekt areal en vesentlig faktor for riktig verdisetting. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling danner et svært godt grunnlag for de fleste situasjoner innen arealoppmåling

Areal

BRUTTOAREAL (BTA); er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside og til midt i vegg mot evt. naboleilighet eller fellesdel (for eksempel trapperom). hus.

BRUKSAREAL (BRA); er det areal som ligger innenfor omsluttende vegger (innside yttervegg og vegg mot evt. nabo eller fellesdel).

P-rom er bruksarealet av boligens primærdel, som betyr rom som stue, kjøkken, bad og andre rom man naturlig oppholder seg i.  

Dokumenter

Dokumenter

NØDVENDIGE DOKUMENTER TIL TAKSTEN

Foruten taksering av selve eiendommen skal takstmannen kontrollere hjemmelsdokumenter, eiendommens registerbetegnelse, eiendommens arealer samt andre dokumenter. Ved taksering er det en fordel at takstmannen får tilgang på nødvendige dokumenter. Når dokumentene foreligger ved befaring sparer oppdragsgiver både tid og eventuelle kostnader takstmannen har ved innhenting av nødvendig dokumentasjon.

FOR ENEBOLIGER / TOMANNSBOLIGER

Skjøte, eventuell festekontrakt, kjøpekontrakt, målebrev eller delingsforretning, situasjonskart, tegninger, oppgave over kommunale avgifter, forsikringspolise, ligningsverdi, tidligere takster mm.

FOR EIET SEKSJON:

Skjøte, kjøpekontrakt, tegninger, seksjonsbegjæring, fellesutgifter, siste årsberetning med regnskap for sameiet, ligningsverdi, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.

FOR BORETTSLAG- OG AKSJELEILIGHETER: 

Adkomstdokumentetene (normalt deponert hos utlåner eller forretningsfører) evt. depoterklæring, kjøpekontrakt, siste årsberetning med regnskap, oppgave over andel fellesgjeld/formue (ligningsoppgave), husleie, tegninger, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Fyll ut skjemaet under, så vil vi kontakte deg iløpet av kort tid

Kjellergata 2D, 2000 LILLESTRØM
Orgnr 828 238 612